Skip to main content

ANNONCERING:

IPO: Q-Interline A/S

tegningsperioden er slut. læs mere om resultatet af udbuddet her.

Danske Q-Interline A/S udvikler, producerer og sælger egne højteknologiske analysesystemer og apparater til måling af indholdet i bl.a. mejeriprodukter og fødevarer. Selskabet vil hente DKK 20-25 mio. på en notering på First North Danmark til en pre-money værdi på DKK 45 mio.

Udbuddet i hovedtræk

Udbudskurs

5,00 DKK pr. aktie

Tegningsperiode

D. 25. okt. – D. 5. nov.

Minimumstegning

800 aktier

4.000 DKK

Emissionsbeløb

20-25 MDKK

Ticker

QINTER

Markedsværdi

45 MDKK

Første handelsdag

d. 16. nov. 2021

Minimumstegning for individuel tildeling af aktier

250.000 DKK

Forhåndstegning

12,9 MDKK (65%/52%)

Børs

First North – Danmark

Kort om virksomheden

 • Q-Interline A/S

  Selskabet, med hovedsæde i Tølløse, blev grundlagt i 1996 og startede oprindeligt som et handels- og ingeniørfirma, men skiftede i 2001 retning til at udvikle, producere og sælge egne analysesystemer.

 • PRODUKT

  Analysesystemerne, som Q-Interline A/S selv udvikler og producerer, bruges til måling af indholdet i forskellige fødevarer samt farmaceutiske og kemiske produkter. Analysen foretaget af instrumenterne tager omkring 30 sekunder, og kan derved bidrage til hurtig og præcis kvalitets- eller proceskontrol.

 • FORRETNINGSMODEL

  Q-Interline A/S leverer en løsning som både kan tilbydes til laboratorier (At-line), men også indbygges i produktionsprocesser (In-line). Derudover tilbyder selskabet også en cloudbaseret abonnementsløsning som fjernovervåger instrumenterne, og herved sikrer kontinuerlig kontrol og kalibrering når nødvendigt. ARR forventes at udgøre mellem 21% og 35% af omsætningen.

 • MARKED

  Selskabets produkter sælges hovedsageligt til fem B2B-markeder; mejeri, agrikultur, fødevarer og fødevareingredienser, kemi, og pharma. Af de fem markeder estimeres agrikultur til at opleve den største vækst med en CAGR på 12,2 % fra 2020 til 2025.

 • KONKURRENCE

  Q-Interline A/S konkurrerer med virksomheder såsom danske Foss Analytical og amerikanske Bruker Optics, Perkin Elmer, Unity Scientific, Bentley Instruments og Thermo-Fisher Scientific..

 • PROVENU

  Selskabet vil bruge provenu fra udbuddet til at skalere egen salgs- og marketingsorganisation (31%), styrke brandawareness på centrale markeder (32%), styrke kapitalberedskabet til produktion af demosystemer (27%) samt dække administrative omkostninger (10%).

Finansiel information

(MDKK) 2019 2020
Nettoomsætning 22,8 19,4
EBITDA 2,3 -1,1
EBIT 2,2 -1,3
Resultat efter skat 0,9 -2,0
Gældsforpligtelser 13,3 16,4

Multipler

Baseret på regnskabstallene for 2020 handles Q-Interline A/S til følgende multipler. Til sammenligning kan ses samme multipler for danske index.

  2020 (Historisk)

  P/S

  EV/Sales
  Q-Interline A/S 2,3 2,8
  First North 8,3 8,9
  Danske Small Cap 3,7 6,3
  Danske Mid Cap 5,1 5,3
  Danske Large Cap 5,5 7,9

  Dokumenter

  Læs nedenstående prospekt/virksomhedsbeskrivelse for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier i selskabet.