Skip to main content

Qlucore AB blev fuldtegnet.

Qlucore AB har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på SEK 90 mio.

Selskabet oplyser at have modtaget tegninger svarende til 100 % af udbuddet, hvoraf 83,3 % har været forhåndstegninger.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 90 MSEK
Tegnet beløb 90 MSEK
Tegning af udbud 100%
Udbudskurs 64,50 SEK per unit
Første handelsdag 11. november 2021

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Qlucore AB