Skip to main content

Rebelle AB blev fuldtegnet

Rebelle AB har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på SEK 200 mio.

Selskabet oplyser, at udbuddet blev fuldtegnet – svarende til udbuddet på SEK 200 mio.

Selskabet har valgt ikke at udnytte overtildelingsoptionen, og udsteder derfor ikke aktier for yderligere 30 MSEK.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 200 MSEK
Tegnet beløb 200 MSEK
Tegning af minimumudbud 100%
Udbudskurs 28 SEK per aktie
Første handelsdag 25. februar 2022

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Rebelle AB