Skip to main content

ANNONCERING:

IPO: SameSystem A/S

tegningsperioden løber fra d. 31. maj til 22. juni 2021

Danske SameSystem A/S er en Software-as-a-Service (SaaS) virksomhed, der leverer workforce management (“WFM”) løsninger til retailere. Selskabet vil hente ca. DKK 75 mio. på deres børsnotering på First North i Danmark til en værdiansættelse på DKK 275 mio. Flere investorer har givet tilsagn om at deltage i den planlagte aktietegning på DKK 45,5 mio. 

Udbuddet i hovedtræk

Udbudskurs

5,00 DKK per aktie

Minimumstegning

600 aktier

Udbudsbeløb

75 MDKK

Tegningsperiode

d. 31. maj – d. 22. juni

Markedsværdi

275 MDKK

børs

First North – Danmark

OBS: d. 10. juni forlængede SameSystem tegningsperioden fra d. 11. juni til d. 22. juni på baggrund af en sænkning af pre-money værdien fra 375 MDKK til 275 DKK. Ændringen af pre-money værdien resulterede i en ny udbudskurs på 5,00 DKK pr. aktie.

Selskabet ændrede pre-money værdien for, at sikre de bedste betingelser for nye investorer, således at investorer kan opleve en positiv og opadgående kursudvikling.

Antallet af udbudte aktier er forøget og er nu fordelt på hhv. 3 mio. eksisterende aktier og 12 mio. ny-udstedte aktier.

Kort om virksomheden

SameSystem, med hovedkontor i København, er en international IT-gruppe med fokus på udvikling af innovative softwareløsninger.

SameSystem-løsningen gør det muligt for virksomheder inden for retail og foodservice, at optimere deres organisations præstationer ved at sikre, at de rigtige mennesker er på det rette sted på det rigtige tidspunkt.

Selskabet er stiftet i 2008 og har i dag mere end 110 medarbejdere fordelt på 10 lande primært i Europa. 

SameSystem vil anvende provenuet fra børsnoteringen til fokuseret vækst på det europæiske marked. Væksten skal bl.a. ske gennem udvidelse af arbejdsstyrken på nye samt eksisterende markeder. Fokus vil være på 10 udvalgte nøglemarkeder i Europa.

Finansiel information

(MDKK) 2018/19 2019/20
Nettoomsætning   26,96  30,17
ARR  24,9  30,1
EBITDA  8,09  9,22
Resultat efter skat  3,25  2,05
Totale aktiver  27,34 22,55
Gældsforpligtelser  10,55 14,10

SameSystem forventer i 2021 en omsætning mellem ca. DKK 42 mio. og har i H1 2020/2021 haft en omsætning på DKK 14,98 mio. ARR forventes at vokse fra 35,9 MDKK per april 2021 til 85 MDKK ultimo 2022/2023. Selskabets værdi tilsvarer således en P/ARR på 10,44 pre-money eller en P/ARR’22/23 på 5,11 post-money. 

Investment highlights

Fire grunde til at investere:

  • Markedet for Workforce Management Software oplever stor vækst grundet et øget behov for digital transformation og high-value added IT-tjenester.
    Værdien af det adresserbare marked i Europa er estimeret til DKK 25,2 mia.
  • Historisk cash-flow positiv, hvorved de har demonstreret evnen til at drive virksomheden på indtjeningen.
  • Selskabet har +700 kunder, heriblandt Matas, Bestseller og Ikea, på tværs af det europæiske marked, hvorved de har demonstreret evnen til at eksekvere på vækst i udlandet.
  • Tilvækst i ARR, senest på 17,3% årligt.

Potentielle risici:

  • Vanskeligheder med at holde sig foran innovationskurven og forblive relevante ift. kundernes efterspørgsel af IT-tjenester. 
  • Omkostningsfuld vækstplan uden udsigt til positiv EBITDA før 2024.
  • Forventningen til ARR-tilvækst ligger over det dobbelte historiske niveau.
  • Ny CEO, CFO og bestyrelse fra 2021 skal stå for vækstplanen.

Læs mere om selskabets børsnotering nedenfor.