Skip to main content

SameSystem A/S blev overtegnet med 128%

Selskabet har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på DKK 75 mio.

Der blev i alt rejst tegninger for ca. DKK 171 mio., hvilket svarer til en overtegning af udbuddet på 128%.

Tildeling af aktier:

  • De investorer, der har forhåndstegnet (i alt 8.897.444 aktier), har alle fået fuld tildeling af aktier. 
  • Alle investorer med tegninger for op til 3.164 aktier (15.820 DKK) er ikke tildelt aktier.
  • Alle investorer med tegninger for 3.164 aktier eller derover er tildelt 25,79% af det tegnede beløb.
  • I alt har 1.158 investorer fået tildelt aktier.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 75 MDKK
Tegnet beløb 171 MDKK
Overtegning af udbud 128%
Udbudskurs 5,0 DKK per aktie
Første handelsdag 30. juni 2021

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: SameSystem A/S