Skip to main content

SignUp Software AB blev kraftigt overtegnet.

SignUp Software AB gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på SEK 175 mio.

Det er ikke oplyst, hvor meget der blev tegnet for, men selskabet oplyser, at udbuddet blev kraftigt overtegnet.

Selskabet meddeler derudover, at det grundet overtegningen har bevilget Pareto Securities AB til at udstede yderligere aktier i forbindelse med en overtildelingsoption. Fuldtegnes denne option vil selskabet blive tilført yderligere SEK 26,25 mio.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 175 MSEK
Tegnet beløb N/A
Tegning af udbud N/A
Udbudskurs 80 SEK per aktie
Første handelsdag 24. november 2021

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: SignUp Software AB