Skip to main content

Smart Valor AG blev overtegnet

Smart Valor AG har gennemført sin notering af SDRs (Swedish Depositary Receipts) med et bruttoprovenu på SEK 21,7 mio.

Det er ikke oplyst, hvor meget der blev tegnet for, men selskabet oplyser, at udbuddet blev overtegnet.

Selskabet har, trods overtegningen, valgt ikke at udnytte overtildelingsoptionen, og udsteder derfor ikke aktier for yderligere 3,3 MSEK. Selskabet har yderligere oplyst, at der ikke vil blive foretaget nogen former for stabilisering.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 21,7 MSEK
Tegnet beløb N/A
Tegning af minimumudbud N/A
Udbudskurs 57,5 SEK per aktie
Første handelsdag 10. februar 2021

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Smart Valor AG