Skip to main content

SPACtvå AB blev fuldtegnet

SPACtvå AB har gennemført sin emission, og selskabet tilføres 22 MSEK.

Selskabet oplyser, at udbuddet blev tegnet 100%.

Selskabet havde modtaget forhåndstegninger på 12,5 MSEK svarende til 57% af udbuddet. Overtildelingsoptionen om 3 MSEK blev ikke benyttet.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 22 MSEK
Tegnet beløb 22 MSEK
Tegning af minimumudbud 100%
Udbudskurs 5 SEK per aktie
Første handelsdag 9. december 2022

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: SPACtvå AB