Skip to main content

NY IPO – THE SPEEDRECRUITERS COMPANY A/S

INVESTER I FREMTIDENS DIGITALE REKRUTTERING

tegningsperioden er slut. Læs mere om resultatet af udbuddet her.

The Speedrecruiters Company A/S leverer SaaS-løsninger inden for HR-rekruttering. Selskabets løsninger digitaliserer den traditionelle ansøgningsproces ved at matche kandidaters kvalifikationer mod en ideal profil, der er opstillet for et givent job af den ansættende virksomhed.

Sådan tegner du aktier i Speedrecruiters

Du kan tegne aktier i dit eget pengeinstitut enten online eller ved at indlevere tegningsblanketten. Du kan som kunde hos nedenstående banker tegne online, og typisk skal tegning af aktier foretages under menuen “Corporate actions”. Nordic Issuing er aktieudstedende institut samt står for afviklingen.

Har du ikke tidligere handlet aktier, kan du nemt og gratis blive kunde i Nordnet. Du kan også udfylde og indlevere tegningsblanketten i dit pengeinstitut. Tegning via tegningsblanket skal dog foretages inden for bankernes åbningstid.

Klik dig videre til din bank:


Introduktion til The Speedrecruiters Company A/S

Udfordringen
For virksomheder, der foretager flere årlige rekrutteringer, er det nødvendigt at skabe faste rutiner suppleret med mere eller mindre avancerede systemer til håndtering af en effektiv rekrutteringsproces. Det starter med jobopslaget og fortsætter med selekterings- og interviewprocessen til, at den ønskede kandidat er ansat.

Virksomheders ledelse og/eller HR udfører dagligt mange tidskrævende processer, når en rekrutteringsproces skal eksekveres. Det kræver systemer til tilrettelæggelse, udvælgelse og evaluering af rekrutteringsprocessen. Den mest anvendte og udbredte metode til ansøgning af et job er at udfærdige en skriftlig ansøgning, et CV samt indhente evt. referencer. Udfordringen for kandidaterne er imidlertid, at ansøgningsprocessen er meget tidskrævende. Andre kandidater har den udfordring, at de, trods fine kompetencer, ikke mestrer ordets magt på skrift, hvilket medfører, at disse personer måske ikke får søgt et job. De nævnte udfordringer hos virksomheder og kandidater betyder, at virksomheder risikerer ikke at få de rigtige kandidater til at søge, hvilket i sidste ende kan resultere i dyre fejlansættelser.

Løsningen
Speedrecruiters’ mission har siden ultimo 2012 været at effektivisere processerne omkring succesfuld rekruttering med det formål at minimere risikoen for fejlansættelser. 

I Speedrecruiters’ løsning møder kandidaterne et ”virtuelt interview” bestående af en række spørgsmål og opgaver, som skal besvares med f.eks. afkrydsning, angivelse af tal eller korte besvarelser. Derefter rangeres kandidaterne top-down baseret på de points, de enkelte kandidater har opnået fra det virtuelle interview. Rangeringen resulterer i en liste med kandidater, hvor den øverste på listen er den profil, der er tættest på det perfekte match for virksomheden. Til slut kan systemets algoritmer udfærdige et kvalificeret afslag til kandidaten baseret på data fra det virtuelle interview. 

Forretningsmodellen
Speedrecruiters’ forretningsmodel er baseret på busi­ness-to-business segmentet (”B2B”), hvor løsningerne er udvik­let til alle virksomheder med et search- og rekrutteringsbehov. Speedrecruiters’ produkter består af to B2B SaaS-pakker, SpeedSelectors og SpeedDigiTalent, samt det endnu ikke lancerede business-to-consumer (”B2C”) produkt, CVcert. 

Selskabet sælger sine produkter som abonnementsløsninger, som bliver tegnet helårligt. Licensbetalinger udgjorde i 2020 64% af den samlede nettoomsætning på DKK 2,1 mio., hvilket er en stigning på over 100% i forhold til 2019, hvor licensbetalingerne udgjorde 31%.

Læs nedenstående virksomhedsbeskrivelse eller investorbrochure, eller se investorvideoen for at få mere information. Nederst på siden fremgår det opsummerede udbud.


Bliv klogere på

SPEEDRECRUITERS’ UDBUD

Tegningskurs

DKK 16,00 pr. aktie

Minimumstegning

300 stk. aktier (DKK 4.800)

Udbudsbeløb

DKK 26,5 mio.

Markedsværdi (pre-money)

DKK 29,8 mio.

TICKER

SPEED

Tegningsperiode

20. september – 1. oktober 2021

Offentliggørelse af resultatet af udbuddet

5. oktober 2021

Forventet første handelsdag

8. oktober 2021

Børs

NASDAQ FIRST NORTH – DANMARK


Kontakt os på mail eller telefon

Kontakt os på 89 88 78 46 
eller send os en mail på info@kapitalpartner.com

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret på børsnoteringer

Hent tegningsblanket her

Åbner i et nyt vindue. 

Følg Speedrecruiters på