Skip to main content

Stenocares fortegningsemission blev markant overtegnet

Stenocare A/S har gennemført sin fortegningsemission med et bruttoprovenu på DKK 44,8 mio

Der blev i alt rejst tegninger for ca. DKK 117 mio., hvilket svarer til en overtegning af udbuddet på 161%.
De, der har været sikre på at få tildelt aktier for det tegnede beløb, har været investorer med tegningsretter.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb ca. 44,8 MDKK
Tegnet beløb ca. 117 MDKK
Overtegning af udbud 161%
Udbudskurs 15 DKK
Første handelsdag for nye aktier 24. juni 2020

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Stenocare A/S