Sweden Buyersclub AB blev overtegnet

Sweden Buyersclub AB har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på ca. 20 MSEK.

Selskabet oplyser ikke, hvor meget der blev tegnet for, men de oplyser, at udbuddet blev overtegnet.

Selskabet havde modtaget forhåndstegninger på ca. 15 MSEK svarende til 75% af minimumsudbuddet.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 20 MSEK
Tegnet beløb N/A
Tegning af minimumudbud N/A
Udbudskurs 8,70 SEK per aktie
Første handelsdag 20. juni 2022

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Sweden Buyersclub AB

Nyemission

Skal vi markedsføre din emission eller børsnotering
Kontakt Lars Vindahl og hør nærmere om mulighederne.

Tlf: +45 42 92 92 80
E-mail: lv@kapitalpartner.dk

© Nyemission – Copyright.
Created and hosted by Group Online