Skip to main content

Cinis Fertilizer AB kraftigt overtegnet

Cinis Fertilizer AB har gennemført sin børsnotering, og selskabet tilføres 460 MSEK før emissionsomkostninger.

Selskabet oplyser, at udbuddet blev kraftigt overtegnet. Selskabet havde en udvidelsesoption på 60 MSEK, som også blev benyttet.

Selskabet havde modtaget forhåndstegninger på 291 MSEK svarende til 73% af udbuddet.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 460 MSEK
Tegnet beløb >460 MSEK
Tegning af minimumudbud >100%
Udbudskurs  29 SEK per aktie
Første handelsdag 21. oktober 2022

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Cinis Fertilizer AB