Swiss Properties Invest A/S blev fuldtegnet

Swiss Properties Invest A/S har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på 215 MDKK.

Selskabet oplyser, at udbuddet blev overtegnet med 1,2%.

Selskabet havde modtaget forhåndstegninger på ca. 130 MDKK svarende til 60,68% af minimumsudbuddet.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 215 MDKK
Tegnet beløb 217 MDKK
Tegning af minimumudbud 101%
Udbudskurs 107,5 DKK per aktie
Første handelsdag 14. juli 2022

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Swiss Properties Invest A/S

Nyemission

Skal vi markedsføre din emission eller børsnotering
Kontakt Lars Vindahl og hør nærmere om mulighederne.

Tlf: +45 42 92 92 80
E-mail: lv@kapitalpartner.dk

© Nyemission – Copyright.
Created and hosted by Group Online