Skip to main content

Titania Holding AB blev kraftigt overtegnet

Titania Holding AB har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på SEK 458 mio.

Det er ikke oplyst, hvor meget der blev tegnet for, men selskabet oplyser, at udbuddet blev kraftigt overtegnet.

Selskabet har, grundet overtegningen, valgt at udnytte overtildelingsoptionen, og udsteder herved aktier for yderligere 42 MSEK.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 458 MSEK
Tegnet beløb N/A
Tegning af minimumudbud N/A
Udbudskurs 20,00 SEK per aktie
Første handelsdag 10. december 2021

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Titania Holding AB