Skip to main content

ANNONCERING:

IPO: Trifork A/S

tegningsperioden løber fra d. 17. maj til 31. maj. 2021

Danske Trikfork A/S er en førende full-service IT leverandør af specialdesignede applikationer og end-to-end softwareløsninger. Selskabet vil hente ca. DKK 1,065 mia. på deres børsnotering på hovedbørsen Nasdaq Copenhagen i Danmark til en værdiansættelse på DKK 2,962 mia. Flere investorer har givet tilsagn om at deltage i den planlagte aktietegning på DKK 600 mio. 

Udbuddet i hovedtræk

Udbudskurs

150 DKK per aktie

Antal udbudte aktier

7.105.880 aktier

Emissionsbeløb

1.065 MDKK

Tegningsperiode

d. 17. maj – d. 31. maj.

Markedsværdi

2.962 MDKK

børs

Nasdaq Copenhagen – Danmark

Kort om virksomheden

Trifork Group, med hovedkontor i Schweiz, er en international IT-gruppe med fokus på udvikling af innovative softwareløsninger. Gruppen blev grundlagt i Danmark i 1996 og har nu mere end 800 medarbejder fordelt på 11 lande. Selskabet har fokus på tre vertikale forretningsområder: Digital Health, FinTech og Smart Buildings og tre horisontale: Cloud Operations, Cyber ​​Protection og Smart Enterprise. Trifork optimerer sine kunders forretning ved at levere effektive og brugervenlige digitale løsninger.   

Trifork vil anvende provenuet fra børsnoteringen til bl.a. at udvide forretningen gennem strategiske og taktiske opkøb på selskabets fire kernemarkeder: Danmark, Holland, Schweiz og Storbritannien. Ligeledes vil børsnoteringen understøtte Trifork’s internationale vækstambitioner så vel som cementere deres position som en af de mest innovative IT-løsningsleverandører til både private og offentlige kunder.

Finansiel information

(MEUR) 2019 2020
Nettoomsætning   106,428 115,358
EBITDA   15,907  17,930
Resultat efter skat   16,349   44,658
Totale aktiver  122,065  229,109
Gældsforpligtelser   34,588   67,335

Trifork venter i 2021 en omsætning mellem 140-150 mio. euro og et justeret EBITDA mellem 23,7-28,5 mio. euro. Værdiansættelsen af selskabet på DKK 2,962 mia. svarer til en P/S ’20 på 3,45x. Blandt danske børsnoteret IT selskaber er Netcompany A/S et godt sammenligningsgrundlag til at vurdere Trifork’s værdiansættelse, da begge arbejder på tværs af mange af de samme forretningsområder. Netcompany handler til en P/S’20 på 10,7x, men har også en bedre væksthistorik og marginer (>20% organisk vækst og >20%adj. EBITA marginer). 

Øvrige tilsvarende forretningsprofiler er Globant S.A (GLOB), 9,50x P/S’20, EPAM Systems (EPAM), 9,06x P/S’20, Kainos Group (KNOS.L), 8,69x P/S’20, og Endava plc (DAVA), 14,28x P/S’20.

Investment highlights

Fem grunde til at investere:

  • Adm. direktør Jørn Larsen er største aktionær med 23,98% ejerskab af aktierne og har med resten af bestyrelsen forpligtede sig til en lock-up periode på 540 dage. 
  • Markedet for next-gen technology & IT Solutions oplever stor vækst grundet et øget behov for digital transformation og high-value added IT-tjenester. 
  • Selskabet er meget innovationsorienteret og har en god forståelse for de elementer, som giver deres organisation succes.  
  • Selskabet har siden 2007 vist stærke evner til at vækste med en årlig omsætningsvækst på 23%.
  • Værdiansættelsen af Trifork vurderes til at være attraktiv relativt til Netcompany og de øvrige centrale leverandører af next-gen IT-tjenester. 

Potentielle risici:

  • Konkurrence inden for Next-gen IT-tjenester intensiveres (flere større internationale aktører dominerer markedet).
  • Udfordringer med at vinde nye store kontrakter i nye geografier.
  • Vanskeligheder med at holde sig foran innovationskurven og forblive relevante ift. kundernes efterspørgsel af IT-tjenester. 
  • Omkostningsoverskridelser i store projekter, som reducerer indtjeningsevnen hos selskabet.

Læs mere om selskabets børsnotering nedenfor.