Skip to main content

Valuer Holding A/S blev overtegnet med 190%

Valuer Holding A/S afsluttede tegningsperioden tre dage før forventet tid og har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på DKK 100 mio. 

Der blev i alt rejst tegninger for ca. DKK 290 mio., hvilket svarer til en overtegning af udbuddet på 190%. Hertil blev salgsretten ved overtegning af udbuddet på 1.610.000 eksisterende aktier delvist udnyttet, idet 73.461 eksisterende aktier blev solgt (DKK 0,95 mio.), hvorfor det samlede udbud af aktier er på DKK 100,95 mio.  

Tildeling af aktier:
Omkring 45% af det samlede udbud er tildelt de investorer, der havde forhåndstegnet.
Omkring 55% af det samlede udbud er tildelt de investorer, der havde tegnet i tegningsperioden. Dog bliver disse allokeret ud fra følgende fordelingsnøgle:

 • Investorer med tegninger for DKK 250.000 eller derover er tildelt aktier efter individuel behandling.
 • Investorer med tegninger for DKK 3.796 – 250.000 er hver tildelt 292 aktier (DKK 3.796) samt 5,59% af ordren, der overstiger 292 aktier. 
 • Resultatet i hovedtræk

  Emissionsbeløb 100 MDKK
  Tegnet beløb 290 MDKK
  Overtegning af udbud 190%
  Udbudskurs 13 DKK per aktie
  Første handelsdag 22. februar 2021

  Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Valuer Holding A/S