Skip to main content

ANNONCERING:

IPO: WindowMaster International

tegningsperioden løber fra d. 6. okt. til 19. okt. 2020

Danske WindowMaster International A/S udvikler og sælger intelligente ventilationsløsninger til varme og røg. Selskabet har et udbud på mellem DKK 49-59 mio. på deres børsnotering på First North i Danmark til en pre-money værdi på ca. DKK 125 mio. Fratrukket forhåndstegninger på DKK 20,4 mio. er udbuddet på DKK 28,6-38,6 mio.

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

10,42 DKK per aktie

Minimumstegning

365 aktier

Emissionsbeløb

49 – 59 MDKK

Tegningsperiode

d. 6. okt. – d. 19. okt.

Markedsværdi

125 MDKK

børs

NASDAQ FIRST NORTH – DANMARK

Kort om virksomheden

WindowMaster International A/S blev grundlagt i 1990 under visionen om at forbedre bygninger ved at forsyne dem med frisk luft samt et ekstraordinært og sikkert indeklima. Selskabets ventilationsløsninger udnytter de naturlige kræfter, som omgiver en bygning så som vindniveauet udenfor og den termiske forskydning indenfor. I dag er WindowMaster et internationalt selskab, der igennem sine datterselskaber sælger løsninger i Danmark, Tyskland, Irland, Norge, Storbritannien, USA og Schweiz. 

Selskabet havde således i 2019 en omsætning på 201,6 MDKK og et driftoverskud på 5 MDKK. 

OBS: Af de 49-59 MDKK i udbud vil 34 MDKK være salg af eksisterende aktier. Således vil provenuet, der tilfalder selskabet i denne IPO, være 15-25 MDKK.

Læs nedenstående virksomhedsbeskrivelse for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier hos selskabet.


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]