Skip to main content

Brain+ tilføres 6 MDKK

Brain+ A/S har gennemført sin emission, og selskabet tilføres 6 MDKK før emissionsomkostninger.

Selskabet oplyser, at emissionen blev undertegnet. Emissionen blev tegnet 66,6% inklusiv forhåndstegninger og garantiforpligtelser. Brain+ kan modtage yderligere MDKK 9,1 via warrants af serien TO4. Tegningsperioden for warrants af serien TO4 starter den 16. september til og med den 27. september.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 18,1 (8,9 + 9,1) MDKK
Tegnet beløb 6 MDKK
Tegning af minimumudbud 66,66%
Udbudskurs 0,88 DKK per unit svarende til 0,88 per aktie
Første handelsdag 4. juli 2024

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Brain+ A/S