Skip to main content

VibroSense Dynamics AB tilføres 13 MSEK

VibroSense Dynamics AB har gennemført sin emission, og selskabet tilføres 13 MSEK før emissionsomkostninger.

Selskabet oplyser, at emissionen blev kraftigt undertegnet. Emissionen blev tegnet 18,83%, hvoraf ca. 18,27 procent blev tegnet med unitrettigheder og ca. 0,56 procent blev tegnet uden unitrettigheder. Derfor aktiverede selskabet garantiforpligtelserne, så emissionen fik en samlet tegning på 50%.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 30,1 MSEK
Tegnet beløb 13,04 MSEK
Tegning af minimumudbud 50%
Udbudskurs 1,5 SEK per unit
Første handelsdag 17. Maj 2024

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: VibroSense Dynamics AB